Máy chụp X-ray micro-CT

TESCAN đang là nhà sản xuất tiên phong trong lãnh vực CT động (dynamic CT) trong phòng thí nghiệm, cung cấp nhiều hệ thống micro-CT tiên tiến hỗ trợ dải rộng các ứng dụng liên quan. Các hệ thống micro-CT gồm: CoreTOM, DynaTOM and UniTOM XL – được thiết kế cho năng suất và linh hoạt cao, cung cấp các qui trình làm việc mới cho phép nghiên cứu bên trong và ứng dụng 4D từ Khoa học Vật liệu đến Khoa học Trái Đất.

micro-CT cho Khoa học Vật liệu

Trong Khoa học Vật liệu, khả năng hiểu làm thế nào vật liệu hình thành, biến dạng và đặc tính.. ngày càng đòi hỏi cơ sở hình ảnh để nghiên cứu các mẫu bên trong. Ngoài ra, bằng cách nghiên cứu sự thay đổi hoặc biến tính không phá hủy mẫu, thì micro-CT thường là bước đầu tiên trong quy trình làm việc phức tạp liên quan đến các kỹ thuật tiếp theo, như kính hiển vi điện tử. Các giải pháp micro-CT cho Khoa học Vật liệu của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để tạo điều kiện cho quy trình làm việc CT linh hoạt và năng suất cao, mở rộng khả năng nghiên cứu tại chỗ của bạn

TESCAN UniTOM XL

TESCAN UniTOM XL

TESCAN DynaTOM

TESCAN DynaTOM

Lithium Ion Battery

Lithium Ion Battery Volume of Interest Scan – 2D virtual cross section

Lithium Ion Battery – 2D virtual cross section

Coated Woven Fiber Composite – Showing segmentation of pores & defects

Food Science – Croissant

Fiber Composite – Wind Blade Engineering

Fiber Composite – Segmentation of Pores

Aluminum Foam In Situ Compression

Aluminum Foam In Situ Compression

Pharmaceutical Tablet – 2D virtual cross section

Pharmaceutical Tablet

micro-CT cho Khoa học Trái đất

Micro-CT cung cấp thông tin 3D trực tiếp về độ xốp, phân bố khoáng chất và cấu trúc vi mô của các mẫu địa chất với độ phân giải micromet. Do thiết kế độc đáo của các hệ thống micro-CT TESCAN, có thể định lượng động nhanh trong các quy trình tại chỗ (ví dụ: biến dạng cấu trúc và dòng chất lỏng đa pha) trong phòng thí nghiệm của bạn. Các giải pháp micro-CT cho Khoa học Trái đất của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để tạo điều kiện cho quy trình làm việc CT động năng suất cao, đa quy mô, mở rộng khả năng nghiên cứu tại chỗ của bạn.

TESCAN CoreTOM

TESCAN CoreTOM

TESCAN DynaTOM

TESCAN DynaTOM

Yêu cầu báo giá - micro-CT TESCAN

hotline