Webinar

Phương pháp và kỹ thuật chụp ảnh Raman tốc độ cao

Phương pháp và kỹ thuật chụp ảnh Raman tốc độ cao

Máy quang phổ Raman cấp độ nghiên cứu hiện đại, có thể tự thu thập phổ Raman để tạo ra ảnh Raman. Ảnh Raman cung cấp cái nhìn sâu sắc về các biến thể trong thành phần hóa học, ứng suất, biến dạng và khuyết tật của vật liệu trong mẫu. Điều này có thể được áp dụng cho nhiều mẫu khác nhau: chất bán dẫn, khoáng chất, dược phẩm, mẫu sinh học,...

Diễn giả:
Tiến sĩ Jorge Diniz
Tiến sĩ Sarah Shidler

Thời gian: 13 giờ, Thứ 5, ngày 18/07/2024

Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Hội thảo Online
Trạng thái: Đang nhận đăng ký tham dự Live

 

Trong Webinar này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phương pháp chụp ảnh Raman nhanh chóng với các ứng dụng thực tế khác nhau. 

Những gì bạn nhận được khi tham dự Webinar:

  • Thông tin thu nhận được từ ảnh phổ Raman
  • Các phương pháp chụp ảnh Raman nhanh chóng và khi nào nên sử dụng phương pháp nào
  • Tối ưu hóa các thông số để chụp ảnh Raman
  • Xử lý dữ liệu và phân tích hóa học cho các tập dữ liệu lớn

Diễn giả:

TS. Jorge Diniz
Jorge là Nhà khoa học ứng dụng Raman dày dạn kinh nghiệm tại Renishaw, với nền tảng học vấn vững chắc về Hóa học và Vật liệu. Công trình nghiên cứu tiến sĩ của Jorge tập trung vào nghiên cứu hiện tượng trong các hệ xốp sử dụng quang phổ dao động, bao gồm cả Raman. Jorge cũng đã tiếp tục áp dụng thành công kiến thức, chuyên môn của mình về các công cụ nghiên cứu Raman trên nhiều lĩnh vực ứng dụng.

TS. Sarah Shidler
Sarah là Tiến sĩ Vật lý. Cô đã sử dụng quang phổ Raman để thăm dò những thay đổi bề mặt của vật liệu oxit tiếp xúc với bức xạ ion hóa. Là một nhà khoa học ứng dụng, cô tập trung vào việc áp dụng quang phổ Raman cho nhiều dự án và lĩnh vực ứng dụng khác nhau.


KHU VỰC ĐĂNG KÝ

Vui lòng đăng ký để dự Live Webinar: