Webinar

TESCAN CLARA thế hệ mới nhất - SEM phân giải siêu cao (UHR), phân tích bề mặt thang nano cho mọi vật liệu

Thời gian: Thứ 4, ngày 10/5/2023,
Từ 2:00PM - 3:00 PM (Giờ Hà Nội)
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Hội thảo Online
Trạng thái: Đã diễn ra, đăng ký để nhận Recorded Video

Nâng cao nghiên cứu đặc tính của Vật liệu bằng Phương pháp phân tích 4D-STEM đa phương thức

Thời gian: Thứ 4, ngày 26/04/2023,
Từ 10:00 PM - 11:00 PM (Giờ Hà Nội)
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Hội thảo Online
Trạng thái: Đã diễn ra
(Bạn có thể đăng ký để xem bản recorded video)

Thuộc chuỗi sự kiện:
WAS Virtual Conference - Spring 2023

hotline