Webinar

Nghiên cứu đặc tính của Black Mass trong công nghệ tái chế Pin Lithium

Nghiên cứu đặc tính của Black Mass trong công nghệ tái chế Pin Lithium

Nội dung của webinar này sẽ cung cấp tổng quan toàn diện về kỹ thuật phân khoáng tự động, các nguyên tắc cơ bản và các ứng dụng quan trọng trong việc khai thác Lithium trong cả nguyên liệu thô tự nhiên và trong Black Mass để tái chế.

Diễn giả: Marek Dosbaba (Product Marketing Manager tại TESCAN Group)

Thời gian:
Phiên 1: 14 giờ, Thứ 5, ngày 25/07/2024
Phiên 2: 22 giờ, Thứ 5, ngày 25/07/2024

Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Hội thảo Online
Trạng thái: Đang nhận đăng ký tham dự Live

Phương pháp và kỹ thuật chụp ảnh Raman tốc độ cao

Phương pháp và kỹ thuật chụp ảnh Raman tốc độ cao

Máy quang phổ Raman cấp độ nghiên cứu hiện đại, có thể tự thu thập phổ Raman để tạo ra ảnh Raman. Ảnh Raman cung cấp cái nhìn sâu sắc về các biến thể trong thành phần hóa học, ứng suất, biến dạng và khuyết tật của vật liệu trong mẫu. Điều này có thể được áp dụng cho nhiều mẫu khác nhau: chất bán dẫn, khoáng chất, dược phẩm, mẫu sinh học,...

Diễn giả:
Tiến sĩ Jorge Diniz
Tiến sĩ Sarah Shidler

Thời gian: 13 giờ, Thứ 5, ngày 18/07/2024

Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Hội thảo Online
Trạng thái: Đang nhận đăng ký tham dự Live

Phân tích đá phiến bằng Xe Plasma FIB-SEM với kích thước lớn: Độ phân giải nanomet trên từng milimet đá

Phân tích đá phiến bằng Xe Plasma FIB-SEM với kích thước lớn: Độ phân giải nanomet trên từng milimet đá

Diễn giả: Annalena Wolff (AXT Pty Ltd, Sydney, AUT)

Trạng thái: Đã diễn ra, đang nhận đăng ký xem bản Recorded Video

Tự động tách lớp diện tích lớn bằng Plasma FIB-SEM và đầu đo nano để nghiên cứu in-situ trên các thiết bị bán dẫn hiện đại nhất

Tự động tách lớp diện tích lớn bằng Plasma FIB-SEM và đầu đo nano để nghiên cứu in-situ trên các thiết bị bán dẫn hiện đại nhất

Hội thảo trực tuyến lần này được tổ chức bởi TESCAN Group Imina Technologies, với nội dung đi sâu vào các phương pháp cải tiến để tách lớp diện tích lớn một cách tự động bằng Plasma FIB-SEM và đầu đo nano (Nanoprobing) để nghiên cứu in-situ trên các thiết bị bán dẫn tiên tiến

Diễn giả:
Lukas Hladik, Ph.D., Product Marketing Manager (TESCAN Group)
Guillaume Boetsch, Co-founder of Imina Technologies

Trạng thái: Đã diễn ra, đang nhận đăng ký bản Recorded Video

Nghiên cứu đặc tính mẫu với thông lượng tối đa bằng cách sử dụng Plasma FIB-SEM để đánh bóng bề mặt mẫu không tỳ vết

Nghiên cứu đặc tính mẫu với thông lượng tối đa bằng cách sử dụng Plasma FIB-SEM để đánh bóng bề mặt mẫu không tỳ vết

Diễn giả: Martin Sláma (Product Marketing Manager tại TESCAN GROUP)
Trạng thái: Đã diễn ra - Bạn có thể đăng ký xem bản Recorded Video

Nghiên cứu dòng chất lỏng trong vật liệu địa chất bằng Dynamic Micro-CT

Nghiên cứu dòng chất lỏng trong vật liệu địa chất bằng Dynamic Micro-CT

Diễn giả: Marijn Boone, PhD. (Product Marketing Manager tại TESCAN GROUP)

Trạng thái: Đã diễn ra - Bạn có thể xem Recorded Video

Nghiên cứu đặc tính vật liệu đa phương thức bằng TESCAN Plasma FIB-SEM

Nghiên cứu đặc tính vật liệu đa phương thức bằng TESCAN Plasma FIB-SEM

Diễn giả: Dr. Dean Miller (TESCAN USA) - (Ngôn ngữ: Tiếng Anh)

Trạng thái: Đã diễn ra - Bạn có thể xem Recorded Video