Ứng dụng của SEM trong Công nghiệp dầu khí

Ứng dụng của SEM trong Công nghiệp dầu khí Dầu khí là một lĩnh vực đặc biệt của địa chất ứng dụng kết hợp với địa chất kinh tế và cấu trúc với các phương pháp của khoáng vật, cổ sinh và trầm tích. Kính hiển vi điện tử quét cung cấp một loạt các công cụ được sử dụng rộng rãi trong việc xác định đặc tính của vật liệu.

Các khía cạnh của khoáng vật dựa trên Automated Mineralogy bằng cách sử dụng phép phân tích của TIMA. TESCAN TIMA cung cấp thông tin về sự phân bố của khoáng vật và các lỗ hổng bên trong đá. Sự tiếp cận này được áp dụng phổ biến nhất đối với các đá chứa dầu khí "truyền thống" được hình thành bởi trầm tích dạng hạt thô. Công cụ phân tích hình ảnh được sử dụng để cung cấp thông tin về kích thước lỗ hổng, hình thái và các đặc điểm khác.

 

  • Chất phát quang âm (Cathodoluminescence - CL) giúp xác định các khoáng vật tự sinh ra trên các mảnh vụn.
  • Phương pháp Automated Mineralogy có thể được sử dụng để xác định đặc điểm của đá chứa "phi truyền thống" được hình thành bởi các trầm tích hạt mịn như đá phiến.
  • Modal minerlogy cũng giúp cho việc dự đoán các phản ứng với những chất kích thích phá hủy.
  • Phân tích kết cấu kết hợp với thành phần khoáng vật học được sử dụng để xác định các mặt trầm tích khác nhau từ cả lõi và các mũi khoan.
  • Hệ thống chùm ion hội tụ (FIB) được sử dụng để tạo ra mặt cắt ngang của mẫu và sau đó sử dụng chùm điện tử để chụp hình ảnh mặt cắt ngang của mẫu.
  • Các bề mặt của mặt cắt được tạo ra bởi hệ thống FIB rất tốt và có thể cho thấy các chi tiết ở kích thước nanomet. Kỹ thuật FIB là công cụ tối ưu để tái tạo cấu trúc 3D và đánh giá độ thấm từ.
  • CoreTOM có thể được sử dụng để cung cấp dữ liệu multi-scale micro-CT trên các lõi đá với chiều dài lên đến 1m và đường kính tới 300mm.
  • Ngoài ra, Dynamic micro-CT có thể được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm ngay tại chỗ mà không bị gián đoạn như dòng chảy đa pha và sự phá hủy đá.

FIB cross section of an oil shale sample ready for 3D data collection

FIB cross section of an oil shale sample ready for 3D data collection

 

Section through a shale sample

Section through a shale sample