Ứng dụng của SEM trong Công nghiệp tái chế

Ứng dụng của SEM trong Công nghiệp tái chế Các nguyên tắc cơ bản của Khai khoáng tự động (Automated Mineralogy) dựa trên việc xác định và định lượng các pha rắn bằng thành phần của chúng, là những thành phần thu được nhờ sự kết hợp của phổ tia X (EDS) và các điện tử tán xạ ngược (BSE) cho phép nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác ngoài công nghiệp khai thác mỏ và nghiên cứu khoa học trái đất.

Tái chế phế liệu là một trong những xu hướng đang phát triển mạnh trong những năm gần đây. Đồng hành cùng lĩnh vực này, SEM TESCAN cung cấp những thông tin chi tiết về thành phần, kết cấu của các pha trong các vật liệu để tối ưu hóa lựa chọn phương pháp tái chế cũng như các kỹ thuật tái chế phù hợp và hiệu quả nhất.

 

  • Tái chế phế liệu là một trong những xu hướng của những năm gần đây. Các loại vật liệu khác nhau có thể là nguồn tài nguyên quý giá của kim loại cùng với sự góp phần của nhận thức về môi trường ngày càng tăng làm tăng sự quan tâm trong lĩnh vực này.
  • Ngành công nghiệp tái chế phải đối mặt với các vấn đề tương tự như chế biến quặng truyền thống.
  • Các vấn đề giống nhau cho phép áp dụng các giải pháp giống nhau như SEM dựa trên Automated mineralogy.
  • Những hiểu biết chi tiết về thành phần và kết cấu phương thức của các pha có trong phế liệu hoặc trong sản phẩm thường cung cấp manh mối cho việc lựa chọn phương pháp tái chế tối ưu hoặc để cải tiến quy trình xử lý đang áp dụng.
  • Không giống với những phương pháp khác, chỉ với một bước của hệ thống Automated mineralogy cho phép đánh giá không chỉ thành phần kim loại mà còn thành phần của những sản phẩm nhựa.
  • Hệ thống Automated mineralogy thích hợp cho các ứng dụng hầu hết của phế liệu vô cơ như phế liệu điện tử, sản phẩm của sự đốt cháy.

BSE image and an elemental map of tantalum rich electronic scrap

BSE image and an elemental map of tantalum rich electronic scrap

 

BSE image and a TIMA phase map of metallic grain rimmed by an oxide layer

BSE image and a TIMA phase map of metallic grain rimmed by an oxide layer

 

Copper rich glass particle imaged by a BSE detector and characterized by EDS

Copper rich glass particle imaged by a BSE detector and characterized by EDS

 

hotline