Kính hiển vi điện tử quét SEM trong Kỹ thuật Y sinh

  1. Kính hiển vi điện tử quét SEM trong Kỹ thuật Y sinh
  2. Một vài ảnh chụp bằng Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN

Kính hiển vi điện tử quét SEM trong Kỹ thuật Y sinh

Kính hiển vi điện tử quét SEM trong Kỹ thuật Y sinhKỹ thuật y sinh là một trong những ngành nghiên cứu phát triển nhanh nhất. Nó kết hợp các khái niệm từ y học, công nghệ sinh học và kỹ thuật để thiết kế ra các công nghệ hỗ trợ sự phát triển của tế bào, mô nhân tạo và thiết bị y sinh cấy ghép.

Với hệ thống Kính hiển vi điện tử quét SEMFIB-SEM TESCAN - chúng tôi giúp các nhà nghiên cứu có thể cắt trực tiếp bên trong vật liệu và nghiên cứu cấu trúc bề mặt giao hoặc tái tạo cấu trúc dạng 3D. Đồng thời hỗ trợ quan sát các mẫu không có lớp phủ kim loại bằng cách sử dụng điện thế gia tốc thấp hoặc thực hiện trong điều kiện đông lạnh.

Các đặc điểm của bề mặt hay những tính chất bên trong giữa mô và vật liệu là chìa khóa để dự đoán khả năng tương thích sinh học của vật liệu và cơ thể. Điều này rất quan trọng trong việc thiết kế tế bào cấy ghép, thay thế xương và nhiều trường hợp khác.

Hệ thống Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN là thiết bị lý tưởng để xác định đặc điểm của vật liệu sinh học với độ phân giải cao. Chế độ Wide Field OpticsTM cho phép dễ dàng điều hướng mẫu ở độ phóng đại thấp.

  • Khi đến vùng cần quan sát kỹ, cột SEM dễ dàng chuyển đổi các chế độ trường quan sát sâu hoặc chế độ độ phân giải cao để quan sát, kiểm tra chi tiết các đặc điểm của mẫu với độ phóng đại lớn.
  • Các thiết bị, hay phương pháp phân tích được thêm vào một cách linh hoạt tùy theo yêu cầu của người dùng như đầu dò EDX, EBDS, phổ Raman để thực hiện phân tích chi tiết cấu trúc, thành phần của các vật liệu sinh học.
  • Hệ thống FIB-SEM TESCAN sẽ giúp các nhà nghiên cứu có thể thực hiện cắt trực tiếp bên trong vật liệu và nghiên cứu cấu trúc bề mặt giao hoặc tái tạo cấu trúc dạng 3D. Đồng thời hỗ trợ quan sát các mẫu không có lớp phủ bằng cách sử dụng điện thế gia tốc thấp hoặc trong điều kiện đông lạnh.
  • Micro-CT cho phép các nhà nghiên cứu quan sát cấu trúc, bề mặt giao ở dạng 3D của mẫu cấy ghép và xương.
  • Dynamic micro CT cung cấp hình ảnh 3D độc đáo cho các thí nghiệm tại chỗ như sự nén ép xương hoặc lấy mô đã cấy ra từ xương.

Một vài ảnh chụp bằng Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN

Wheat starch particles

Wheat starch particles (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

 

Detail of a genetically modified wheat

Detail of a genetically modified wheat (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

 

Chemically modified starch grains

Chemically modified starch grains (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

 

A detail of a coral

A detail of a coral (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

 

hotline