Kính hiển vi điện tử quét SEM trong nghiên cứu Vi sinh vật

  1. Kính hiển vi điện tử quét SEM trong nghiên cứu Vi sinh vật
  2. Một vài ảnh chụp bằng Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN

Kính hiển vi điện tử quét SEM trong nghiên cứu Vi sinh vật

Kính hiển vi điện tử quét SEM trong nghiên cứu Vi sinh vậtMàng sinh học vi sinh đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình như sự nhiễm trùng, lây lan dịch bệnh và kháng thuốc kháng sinh.

Sự ô nhiễm của vi sinh vật mà không được kiểm soát là nguyên nhân dẫn đến các thiết bị bị loại bỏ như ống thông bằng nhựa, các bộ phận giả và thiết bị y tế. Kính hiển vi điện tử quét SEM của TESCAN đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu các vi sinh vật.

  • Sử dụng SEM cho hình ảnh có độ phân giải cao để quan sát bề mặt vi sinh vật hỗ trợ cho việc nghiên cứu về hình thái của quần thể vi sinh vật, sự kết nối của vi khuẩn và sự hình thành màng sinh học.
  • Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN hỗ trợ quan sát quần thể vi sinh vật với độ sâu tiêu cự lớnđộ phân giải cao.
  • Có thể sử dụng Cryo-SEM TESCAN hoặc chế độ UniVac với áp suất thay đổi để quan sát màng sinh học vi sinh mà không cần lớp phủ kim loại trên bề mặt.
  • Để phục vụ các nhà khoa học quan tâm đến đặc điểm siêu cấu trúc của nhiều đối tượng nghiên cứu, chúng tôi cung cấp máy SEM với độ phân giải siêu cao, được thiết kế đặc biệt để cung cấp độ phân giải dưới nano métđiện thế gia tốc thấp.

Một vài ảnh chụp bằng Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN

Detail of cyanobacteria species (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

Detail of cyanobacteria species (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

 

Microphotograph of Borrelia spp (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

Microphotograph of Borrelia spp (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

 

Streptococcus mutans on dental filling (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

Streptococcus mutans on dental filling (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

 

Uncoated mold fiber imaged at low kV (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

Uncoated mold fiber imaged at low kV (chụp bởi Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)