Kính hiển vi điện tử quét SEM trong nghiên cứu Tế bào và Mô

  1. Kính hiển vi điện tử quét SEM trong nghiên cứu Tế bào và Mô
  2. Một vài ảnh chụp bằng Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN

Kính hiển vi điện tử quét SEM trong nghiên cứu Tế bào và Mô

Kính hiển vi điện tử quét SEM trong nghiên cứu Tế bào và MôMàng tế bào có chức năng như một lớp bảo vệ của môi trường nội bào và cùng với bộ khung tế bào để định hình lại hình dáng bên ngoài của một tế bào.

Ngoài vai trò cấu trúc, màng còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như sự biệt hóa tế bào, truyền tín hiệu và tương tác với không gian ngoại bào. Những thay đổi về hình thái bên ngoài của màng có thể là bằng chứng cho thấy các chức năng tế bào bị thay đổi, chẳng hạn như sự hình thành khối u, tương tác giữa tế bào với mầm bệnh và sự biệt hóa của tế bào gốc.

Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN hỗ trợ việc quan sát sự thay đổi hình dạng của các rãnh, lỗ chân lông, mụn nước hoặc vi nhung mao trên tế bào đến những thay đổi của môi trường ngoại bào. Có thể quan sát các mẫu mảnh trong điều kiện không khử nước với áp suất cao và tăng độ ẩm lên bằng cách sử dụng chế độ UniVacWater Vapor Inlet.

Một vài ảnh chụp bằng Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN

Adipose tissue

Adipose tissue (chụp bằng Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

 

Detail of a fibroblast cell

Detail of a fibroblast cell Adipose tissue (chụp bằng Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

 

Whole rat femur

Whole rat femur Adipose tissue (chụp bằng Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

 

Rat bone structure

Rat bone structure Adipose tissue (chụp bằng Kính hiển vi điện tử quét SEM TESCAN)

 

hotline