Khoa học sự sống

Ứng dụng của SEM trong Sinh học cấu trúc

Ứng dụng của SEM trong Sinh học cấu trúcTrong sinh học cấu trúc, việc phân tích cấu trúc tế bào cung cấp nhiều thông tin ẩn dưới bề mặt của tế bào và mô. Thiết bị điển hình sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu này là Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Tuy nhiên, công nghệ của Kính hiển vi điện tử quét (SEM) đang trở nên phổ biến hơn trong lĩnh vực này nhờ vào những cải tiến liên tục cho ra nhiều kỹ thuật mới. TESCAN cung cấp nhiều giải pháp hiện đại giúp cho các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu các tế bào sinh học.

 

  • Cách tiếp cận đầu tiên là tích hợp đầu dò STEM vào bên trong buồng SEM, do vậy có thể chuyển đổi SEM thành thiết bị TEM ở điện thế thấp.
  • Đầu dò STEM hoàn toàn phù hợp với lưới tiêu chuẩn thường được sử dụng trong TEM
  • Một cách tiếp cận khác là sử dụng phân đoạn nối tiếp bên trong thiết bị SEM theo sau bởi hình ảnh. Việc phân đoạn được thực hiện bằng cách cài đặt một dao siêu vi phẫu vào bên trong buồng hoặc sử dụng trực tiếp công nghệ hội tụ chùm ion.
  • Bằng việc phân chia nối tiếp các mẫu, sau đó là phân đoạn và tạo ảnh, các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng hình dung dữ liệu liên quan dưới dạng 3D.

3D reconstruction of retina tissue

3D reconstruction of retina tissue

 

Large area FIB SEM cross section in a resin embedded tooth

Large area FIB SEM cross section in a resin embedded tooth

 

Osteoblast layer in a mouse tooth

Osteoblast layer in a mouse tooth

 

Serial block phase image of a cellnucleus

Serial block phase image of a cellnucleus