TESCAN MAGNA - Kính hiển vi điện tử quét FE-SEM (UHR SEM)

UHR SEM phân tích đặc tính vật liệu ở cấp độ sub-nanomet

TESCAN MAGNA
  • Hình ảnh thu được có độ phân giải và độ tương phản cao phục nghiên cứu thế hệ vật liệu tiếp theo (cấu trúc xúc tác, ống nano, hạt nano, và các cấu trúc nano khác...)
  • Là hệ thống tuyệt vời phục vụ nghiên cứu SEM/STEM ở thang dưới nano
  • SEM hoàn toàn tự động thiết lập chùm tia, đảm bảo tối ưu hình ảnh bằng công nghệ In-Flight Beam Tracing™
  • Hệ thống đa đầu dò, phục vụ chuyên nghiệp cho nghiên cứu các đặc điểm mẫu có cấu trúc nano
  • Phần mềm trực quang, được thiết kế dễ sử dụng, phục vụ nhiều cấp độ sử dụng khác nhau

Black Si with Au nanoparticles

Black Si with Au nanoparticles

STEM image of mesoporous silica

Yêu cầu báo giá - SEM TESCAN

hotline