TESCAN CLARA cryo - Kính hiển vi điện tử quét FE-SEM (UHR FE SEM)

TESCAN CLARA cryo là một UHR SEM phục vụ nghiên cứu các mẫu sinh học và các mẫu có độ nhạy cao với chùm điện tử

TESCAN CLARA
TESCAN CLARA cryo

Đặc điểm nổi bậc

  • Thu hình ảnh ở điện thế thấp áp dụng cho các mẫu y sinh học có độ nhạy cao với chùm điện tử
  • Khả năng quét và thu hình ảnh tuyệt vời trong điều kiện mẫu được xử lý đông lạnh
  • Thu nhận hình ảnh tuyệt vời cho khối mẫu cũng như các cấu trúc nano
  • Chế độ trường mở rộng cho phép vùng quan sát rộng, điều hướng dễ dàng nhờ thiết kế Wide Field Optics™
  • Chi phí đầu tư hợp lý; Hiệu quả cao khi so sánh Chi phí/Hiệu quả

High pressure frozen softener containing microcapsules imaged with chamber ET detector at 3 keV

Collagen fibers visualized with Beam deceleration mode at accelerating voltage of 100 eV

Large overview image of resin embedded brain tissue imaged with Low-energy chamber BSE detector at accelerating voltage 2 keV

TESCAN CLARA at MC 2019

Yêu cầu báo giá - SEM TESCAN

hotline