Kính hiển vi điện tử quét | TESCAN S9000 | S8000 | MIRA3 | VEGA3

"Có nhiều nhà cung cấp SEM tại Việt Nam,

nhưng quá ít đơn vị có thể bảo trì và sửa chữa SEM"

Hình ảnh chuyển giao công nghệ

Giới thiệu TESCAN

Giới thiệu

Kính hiển vi điện tử quét (SEM - Scanning Electron Microscopy) là một kỹ thuật kiểm tra / phân tích không phá hủy nổi tiếng, kỹ thuật sử dụng một đầu dò là chùm điện tử (electron), quét trên bề mặt mẫu, xuống độ phân giải thang nm (nanomet) [1nm =10-9m =10-6mm =0.000 001mm]. Kính hiển vi điện tử quét tạo hình ảnh có độ phóng đại lớn (hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn lần), độ phân giải cao (nm). Khả năng này đưa Kính hiển vi điện tử quét trở nên phù hợp cho nhiều lãnh vực khoa học và ứng dụng công nghiệp.

Danh mục Kính hiển vi điện tử quét TESCAN gồm loại SEM trang bị hệ thống phát xạ điện tử hiệu suất cao, sử dụng điện cực tungsten nhiệt, và cho phép cấu hình với nhiều kích cỡ buồng mẫu khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng cụ thể cho từng khách hàng.

TESCAN cung cấp loại FE-SEM được trang bị nguồn phát xạ trường Schottky, để đạt hình ảnh có độ phân giải cao và độ nhiễu thấp. MIRA3FE-SEM có độ phân giải cao.

Thế hệ SEM thứ 4 gồm S8000 và S9000 được bổ sung vào danh sách này. TESCAN 8000 sử dụng công nghệ cột BrightBeam đạt độ phân giải cực cao với hiệu suất tuyệt vời, đặc biệt là quét với năng lượng chùm điện tử thấp vẫn giữ được chất lượng tốt.

TESCAN 9000 được trang bị cột Triglav cho SEM độ phân giải siêu cao, được thiết kế để thu độ phân giải cao ở năng lượng chùm tia thấp, độ nhay tối đa với bề mặt trong nghiên cứu đặc tính bề mặt thang nanomet.

Các dòng sản phẩm

TESCAN S9000

TESCAN S9000

TESCAN S8000

TESCAN S8000

TESCAN MIRA3

TESCAN MIRA3

TESCAN VEGA3

TESCAN VEGA3

Xem thêm >> FIB-SEM

TESCAN FIB-SEM

Yêu cầu báo giá

hotline