Sản phẩm

SEM & FE-SEM
Kính hiển vi điện tử quét

SEM Kính hiển vi điện tử quét

FIB-SEM
Focused Ion Beam SEM

FIB SEM chùm tia hội tụ

OES
Máy phân tích quang phổ

OES Máy phân tích quang phổ


X-ray micro-CT systems

Máy chụp X-ray Micro-CT

CMM
Máy đo 3D

CMM</br>Máy đo 3D


Máy đo 3D tay ngang

</br>Máy đo 3D tay ngang

Máy đo 3D CMM Leader với Robot thay mẫu tự động

Yêu cầu báo giá

hotline