TESCAN DynaTOM - Máy chụp X-ray Micro-CT động - Dynamic Micro-CT

TESCAN DynaTOM

Máy chụp cắt lớp Micro-CT động đầu tiên trên thế giới, phục vụ nhu cầu nghiên cứu tại phòng thí nghiệm.

Tính năng

  • Dynamic CT được tối ưu hóa phục vụ cho các nghiên cứu tại chỗ và thực hiện chụp ảnh cho các mẫu mảnh, nhạy
  • Quét liên tục chỉ dưới 10s cho mỗi vòng quay
  • Có các công cụ phần mềm chuyên biệt phục vụ chụp ảnh và tái tạo cấu trúc dạng 4D
  • Cải thiện năng suất cho nghiên cứu Synchrotron

Bạn cần thêm thông tin về TESCAN DynaTOM?

Vui lòng liên hệ theo Form này

Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này