TESCAN CoreTOM - Máy chụp X-ray Micro-CT động - Dynamic Micro-CT

TESCAN CoreTOM

Kết hợp trong một thiết bị chụp cắt lớp y tế với chụp cắt lớp độ phân giải cao, công suất lớn.

CoreTOM là một kính hiển vi tia X có độ phân giải cao, trường quan sát rộng

  • Diện tích quét ảnh lớn
  • Hiệu suất cao
  • Có khả năng chụp ảnh tại chỗ
  • Tích hợp tính năng chụp cắt lớp động (Dynamic Micro-CT)
  • Tính linh hoạt cao

Bạn cần thêm thông tin về TESCAN CoreTOM?

Vui lòng liên hệ theo Form này

Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này

hotline