TESCAN DynaTOM - Máy chụp X-ray Micro-CT động - Dynamic Micro-CT

TESCAN DynaTOM

Máy chụp cắt lớp Micro-CT động đầu tiên trên thế giới, phục vụ nhu cầu nghiên cứu tại chỗ.

Tính năng

  • Dynamic CT được tối ưu hóa phục vụ cho các nghiên cứu tại chỗ và thực hiện chụp ảnh cho các mẫu mảnh, nhạy, đa dạng kích thước
  • Tốc độ nhanh
  • Quét theo vùng quan tâm
  • Thiết bị nghiên cứu tại chỗ, tích hợp Micro-CT động

Bạn cần thêm thông tin về TESCAN DynaTOM?

Vui lòng liên hệ theo Form này

Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này

hotline