TESCAN CLARA - Kính hiển vi điện tử quét FE-SEM (UHR SEM)

UHR SEM phân tích đặc tính vật liệu ở cấp độ nanomet

TESCAN CLARA

Đặc điểm nổi bậc

  • Không ngại hỗ trợ nghiên cứu đặc điểm tất cả các loại vật liệu cấu trúc nano
  • Lý tưởng để nghiên cứu đặc điểm bề mặt với chùm tia năng lượng thấp
  • Thu nhận hình ảnh tuyệt vời hơn cho các mẫu nhạy cảm và mẫu không dẫn điện
  • SEM hoàn toàn tự động thiết lập chùm tia, đảm bảo tối ưu hình ảnh bằng công nghệ In-Flight Beam Tracing™
  • Ảnh Live điều hướng SEM được quan sát với độ phóng đại thấp xuống tới 2x mà không cần thêm phần cứng phức tạp nhờ vào thiết kế Wide Field Optics™
  • Buồng mẫu thiết kế đa cổng kết nối đa đầu nhận tín hiệu, cho phép lựa chọn góc phân tích cho đầu BSE
  • Phần mềm được thiết kế dễ sử dụng với mọi cấp độ người dùng

Ti Nanotubes

Nanoporous gold on Si

Interlamellar spacing in perlite of cast iron

TESCAN CLARA at MC 2019