TESCAN MAGNA - Kính hiển vi điện tử quét FE-SEM (UHR SEM)

TESCAN MAGNA

Kính hiển vi điện tử quét TESCAN MAGNA độ phân giải siêu cao UHR SEM và STEM, nghiên cứu mẫu sinh học và mẫu nhạy với chùm điện tử

  • Thu nhận hình ảnh UHR (độ phân giải siêu cao) cho các mẫu không dẫn điện, nhạy với chùm điện tử tại thế gia tốc thấp.
  • Nghiên cứu các thành phần siêu mỏng nhuộm màu, với độ tương phản tuyệt vời khi sử dụng đầu đo In-beam BSE tại thế gia tốc cực thấp.
  • Đầu đo STEM chi phí thấp được xem như là giải pháp thay thế cho TEM thông thường, hiệu quả cao.
  • Tích hợp được hệ thống cryo từ các nhà cung cấp tên tuổi trên thị trường.
  • Dễ sử dụng, dễ tùy chỉnh, giao dụng người dùng định hướng theo module và ứng dụng.

Activated carbon doped with metallic nanoparticles visualized with In-Beam SE detector at accelerated voltage of 2 keV

Resin embedded brain tissue. The ultrastructure were visualized using In-Beam BSE detector at accelerating voltage of 2 keV

Morphology of nanoparticles used in drug delivery research visualized by R-STEM detector at 30 keV

Bạn cần thêm thông tin về TESCAN MAGNA?

Vui lòng liên hệ theo Form này

Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này