TESCAN CLARA cryo - Kính hiển vi điện tử quét FE-SEM (UHR SEM)

TESCAN CLARA cryo

TESCAN CLARA cryo là một UHR SEM phục vụ nghiên cứu các mẫu sinh học và các mẫu có độ nhạy cao với chùm điện tử

 

Đặc điểm nổi bật

  • Quét và thu ảnh SEM ở điện thế thấp áp dụng cho các mẫu y sinh học có độ nhạy cao với chùm điện tử
  • Khả năng quét và thu hình ảnh tuyệt vời trong điều kiện mẫu được xử lý đông lạnh
  • Thu nhận hình ảnh tuyệt vời cho mẫu khối cũng như các cấu trúc nano
  • Chế độ trường mở rộng cho phép vùng quan sát rộng, điều hướng dễ dàng nhờ thiết kế Wide Field Optics™
  • Chi phí đầu tư hợp lý; Hiệu quả cao khi so sánh Chi phí/Hiệu quả

High pressure frozen softener containing microcapsules imaged with chamber ET detector at 3 keV

Collagen fibers visualized with Beam deceleration mode at accelerating voltage of 100 eV

Large overview image of resin embedded brain tissue imaged with Low-energy chamber BSE detector at accelerating voltage 2 keV

Bạn cần thêm thông tin về TESCAN CLARA cryo?

Vui lòng liên hệ theo Form này

Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này

hotline