TESCAN MAGNA - Kính hiển vi điện tử quét FE-SEM (UHR FE SEM)

UHR SEM và STEM tiên tiến để nghiên cứu đặc điểm các mẫu y sinh học và mẫu nhạy với chùm điện tử

TESCAN SOLARIS
  • Thu nhận hình ảnh URH (độ phân giải siêu cao) cho các mẫu không dẫn điện, nhạy với chùm điện tử tại thế gia tốc thấp.
  • Nghiên cứu các thành phần siêu mỏng nhuộm màu kim loại nặng tại, với độ tương phản tuyệt vời khi sử dụng đầu đo In-beam BSE tại thế gia tốc cực thấp.
  • Đầu đo STEM chi phí thấp được xem như là giải pháp thay thế cho TEM thông thường, hiệu quả cao.
  • Tích hợp được hệ thống cryo từ các nhà cung cấp tên tuổi trên thị trường.
  • Dễ sử dụng, dễ tùy chỉnh, giao dụng người dùng định hướng theo module và ứng dụng.

Activated carbon doped with metallic nanoparticles visualized with In-Beam SE detector at accelerated voltage of 2 keV

Resin embedded brain tissue. The ultrastructure were visualized using In-Beam BSE detector at accelerating voltage of 2 keV

Morphology of nanoparticles used in drug delivery research visualized by R-STEM detector at 30 keV