TESCAN SOLARIS - Kính hiển vi điện tử quét chùm ion hội tụ FIB-SEM

TESCAN SOLARIS

TESCAN SOLARIS giúp bạn tiếp cận chế tạo nano tiến tiến ngay tại phòng nghiên cứu của bạn

  • Chụp ảnh SEM với độ phân giải siêu cao
  • Cột Ga-FIB thực hiện phân tích, chụp ảnh mẫu cho độ phân giải cao
  • Công cụ phân tích thang nano chính xác cao
  • Tích hợp nhiều hệ thống nạp khí GIS, nhiều precursor
  • Phần mềm Essence™ dễ dàng sử dụng với giao diện đồ họa

Nanofabrication of a 3D optical vortex structure using Python script

Nanofabrication of a 3D optical vortex structure using Python script

In-situ tensile test experiment of a single-layer graphene flake

Bạn cần thêm thông tin về TESCAN SOLARIS?

Vui lòng liên hệ theo Form này

Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này

hotline