TESCAN SOLARIS - Kính hiển vi điện tử quét chùm ion hội tụ FIB-SEM

TESCAN SOLARIS

TESCAN SOLARIS - Một UHR FIB-SEM độ phân giải siêu cao, tiên tiến, để nghiên cứu đặc điểm 2D và 3D cho các mẫu y sinh học và mẫu nhạy với chùm điện tử

  • Ảnh chụp cho các mẫu nhạy với chùm điện tử có độ phân giải siêu cao
  • Sử dụng đầu dò BSE để phân tích mẫu
  • Cột Ga FIB có độ phân giải cao được tối ưu hóa cho năng suất cao và khả năng tái tạo tốt.
  • Sử dụng đầu dò STEM phục vụ cho việc chuẩn bị mẫu TEM với từng vị trí cụ thể và hiển thị hình ảnh ngay tại chỗ một cách dễ dàng
  • Có khả năng xây dựng, tái tạo lại cấu trúc của tế bào và hiển thị ở dạng 3D

Resin embedded mammalian cells. Additionally inverted image was acquired using In-Beam BSE detector at accelerating voltage 2.5 keV

Resin embedded brain tissue. Cross-section was prepared with Ga FIB and visualized using In-Beam BSE detector

3D ultrastructural reconstruction of mammalian cell at 5 × 5 × 8 nm voxel size sampling in x, y, and z dimensions. Selected FIBSEM stack shows intracellular organization inside the cell

Bạn cần thêm thông tin về TESCAN SOLARIS?

Vui lòng liên hệ theo Form này

Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này
Vui lòng nhập trường này