Công nghệ Raman giúp phát hiện tạp chất trong môi trường

Các nhà khoa học của Renishaw đã phát triển các nano vàng hình xoắn ốc làm chất nền Tán xạ Raman tăng cường bề mặt SERS bất đối xứng để phân tích các tạp chất trong môi trường. Hình dạng xoắn ốc tăng cường sự khác biệt khi sử dụng ánh sáng phân cực tròn thuận bên trái hoặc bên phải để thăm dò hình dạng của các phân tử.
Lần đầu tiên, tác dụng của chất nền SERS bất đối trên phổ Raman phân cực đã được chứng minh. Đây là bước quan trọng để phân biệt giữa các phân tử bất đối với các ứng dụng phát hiện hóa chất siêu nhạy trong môi trường.