Hệ thống TESCAN FIB-SEM đột phá được khai thác tại Đại học Curtin (Úc)

Hệ thống TESCAN FIB-SEM đột phá được khai thác tại Đại học Curtin (Úc)

LYRA tại Đại học Curtin (Úc) là hệ thống tích hợp Kính hiển vi điện tử quét Phát xạ trường Schottky FESEM có độ phân giải cao với cột Chùm ion hội tụ FIB. Hệ thống này thuộc thế hệ thứ ba và được phát triển bền vững qua nhiều năm với các bản nâng cấp cho phép người dùng tiếp cận với các công nghệ mới nhất như cải tiến điện tử hiệu năng cao để thu được hình ảnh nhanh hơn, quét cực nhanh với khả năng bù quang sai phạm vi tĩnh và động. 

Hệ thống FIB-SEM LYRA 

Một số tính năng độc đáo của hệ thống bao gồm số lượng các công cụ có thể phân tích đồng thời cao nhất; khối phổ ion thứ cấp theo thời gian bay (TOF SIMS) được tích hợp đầy đủ và duy nhất ở Úc; EDSEBSD sử dụng đồng thời chế độ đo tĩnh cho phép tái tạo và thu thập dữ liệu 3D nhanh hơn; một bộ cánh tay nano (nanomanipulator) được tích hợp đầy đủ và được điều khiển bằng phần mềm cho đầu dò nguyên tử và chuẩn bị mẫu TEM.

Giáo sư Steven Reddy từ Đại học Curtin, người đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo và thực hiện quy trình lựa chọn thiết bị cho biết, “Một trong những ứng dụng chính của LYRA sẽ là chuẩn bị mẫu cho việc thăm dò nguyên tử của chúng tôi. Đặc biệt, Atom Probe được sử dụng cho nghiên cứu khoa học địa chất và đã mang đến tính đột phá, được dùng trong việc mô tả đặc tính ở thang nano của các mẫu quặng và khoáng chất tự nhiên cho ngành công nghiệp khai thác ở Tây Úc. LYRA có khả năng phay chính xác, điều này sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị mẫu một cách nhanh chóng và chính xác, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để phân tích các tính năng quan trọng.”

LYRA hiện nằm trong phòng thí nghiệm bên cạnh "những người anh em trong gia đình TESCAN" bao gồm TESCAN TIMA (Hệ thống phân tích khoáng chất tích hợp) và TESCAN MIRA, với cột điện tử có độ phân giải cao. TIMA được thiết kế đặc biệt để phân tích khoáng chất tự động thông lượng cao. 

FIB ToF SIMS 768x1009