Kính hiển vi điện tử quét SEM (Scanning Electron Microscopy) là gì ?

Kính hiển vi điện tử quét SEM có tên tiếng Anh là Scanning Electron Microscopy, là một kỹ thuật kiểm tra / phân tích không phá hủy nổi tiếng, kỹ thuật SEM sử dụng một đầu dò là chùm điện tử (electron), quét trên bề mặt mẫu, xuống độ phân giải thang nm (nanomet): [1nm =10-9m].Kính hiển vi điện tử quét TESCAN CLARA SEM

 

Kính hiển vi điện tử quét SEM tạo hình ảnh có độ phóng đại lớn (hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn lần), độ phân giải cao (nm). Khả năng này đưa Kính hiển vi điện tử quét SEM trở nên phù hợp cho nhiều lãnh vực khoa học và ứng dụng công nghiệp.

 

Nhiễu xạ điện tử tán xạ ngược EBSD

Kỹ thuật Nhiễu xạ điện tử tán xạ ngược EBSD trong SEM

Nhiễu xạ điện tử tán xạ ngược EBSD được sử dụng rộng rãi bằng cách tích hợp trên kính hiển vi điện tử quét, kính hiển vi điện tử quét sở hữu chức năng nghiên cứu hình thái, phân tích cấu trúc và xác định thành phần (với phổ năng lượng và quang phổ), EBSD giúp SEM trở thành một công cụ phân tích mạnh mẽ.

Video trong bài viết này sẽ trình bày những kiến thức cơ bản về Nhiễu xạ điện tử tán xạ ngược EBSD , loại thông tin có thể thu được từ kỹ thuật EBSD, và cách thức khai thác kỹ thuật EBDS trong các ứng dụng thực tế.

Phân biệt Kính hiển vi điện tử, SEM, FEG-SEM, FIB-SEM, MIRA FE-SEM, TESCAN

Phân biệt kính hiển vi điện tử SEM, FEG-SEM, FIB-SEM

Kính hiển vi điện tử (Electron Microscopy) sử dụng chùm điện tử làm công cụ nghiên cứu và phân tích bề mặt mẫu cần nghiên cứu, dựa trên tương tác điện tử với bề mặt. Chúng ta thường gặp các tên gọi SEM, FEG-SEM, FIB-SEM. Dưới đây là mô tả điểm phân biệt

Ứng dụng của SEM (Kính hiển vi điện tử quét TESCAN)

Các bài viết về Ứng dụng của SEM cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho nhiều lãnh vực liên quan khoa học và công nghiệp. Ứng dụng của Kính hiển vi điện tử quét SEM được tổng hợp từ lãnh vực Khoa học vật liệu, đến Khoa học sự sống, điện tử - bán dẫn, đến khoa học trái đất và tài nguyên thiên nhiên,... trên các thiết bị Kính hiển vi điện tử quét TESCAN.Ứng dụng của SEM, Ứng dụng của kính hiển vi điện tử quét

Kính hiển vi điện tử quét SEM đang dần phổ biến tại Việt Nam. SEM đã trở nên phổ biến hơn trong các nhà máy công nghiệp, nhất là các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài trong các lãnh vực liên quan Điện tử, Bán dẫn, Chế tạo vật liệu tiên tiến, hàng tiêu dùng,...

Nghiên cứu về SEM, khai thác ứng dụng của SEM trong các lãnh vực liên quan được tổng hợp theo chuỗi bài viết dưới đây: