Phân tích 50+ nguyên tố, phân giải cấp độ sub-ppm. Dùng cho việc kiểm soát kim loại tinh khiết cao. Phù hợp cho trung tâm R&D, PTN, TT nghiên cứu,...

Phân tích 40+ nguyên tố, phân giải cấp độ ppm và sub-ppm. Kiểm tra kim loại tinh khiết >99.99%. Phù hợp cho mọi ngành công nghiệp kim loại.

Phân tích 35+ nguyên tố, bao gồm Ni-tơ. Phân giải cấp độ ppm. Kiểm tra kim loại tinh khiết 99.98%. Phù hợp cho các PTN...

Phân tích 8-10 nguyên tố. Kiểm tra kim loại tinh khiết 99.7%. Phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ, ngân sách hẹp, phân tích 01 loại mác.

Phân tích di động, đáp ứng nhu cầu phân tích hiện trường. Có nhiều cấu hình, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

hotline