Dòng máy CMM Navigator là dòng máy kiểu giàn, phục vụ đo kiểm sản phẩm có kích thước lớn

Dòng máy CMM Cruiser là máy CMM kiểu L, phục vụ đo kiểm các mẫu cần sàn lớn, nặng...

Dòng máy CMM Miracle-P dạng cầu, có độ chính xác cao, đáp ứng các nhu cầu kiểm tra khắc khe nhất...

Dòng máy CMM Miracle là máy bán chạy nhất trong công nghiệp, giá thành cạnh tranh nhất...

hotline